ثبت نام


جهت مشاهده نتایج و پیگیری وضعیت سلامت ایجاد یک کد کاربری لازم است. خواهشمند است در صورت استفاده از ارزیابی ها برای اعضای خانواده برای هر یک یک کد کاربری مجزا تشکیل دهید . مشخصات ورودی باید با فرد مورد ارزیابی مطابقت داشته باشد. چرا که نتایج مقادیر هنجار بسیاری از آزمون های سلامت برای سنین مختلف متفاوت است.

 

سن

  جنسیت
  تحصيلات
  وضعیت تأهل
  قومیت
  انتخاب گروه


در صورت فراموشی رمز عبور، بر اساس درخواست شما رمز عبور به آدرس ایمیل زیر ارسال می شود. اخبار سلامت و مجلات مرتبط با سایت نیز به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد، در صورت تمایل آدرس ایمیل خود را وارد کنید

در صورت تمایل به ارسال رمز عبور به تلفن همراهتان، لطفاً شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.

 

  Somthing@Somthing.Com      

ایمیل

     0912XXXXXXX       بصورت 11 رقمی و بدون فاصله وارد کنید   

تلفن همراه

   3542168094  کد ملی 10 رقمی خود را وارد کنید. بدون خط فاصله وارد کنید کدملی
  رمز عبور
  تکرار رمز عبور

 

          All Rights Reserved. HSHO. Copyright  2011